Tlf. 98 18 11 55


MILJØHOLDNING
 Vi benytter stål, træ, plader (MDF spån) og tekstiler. Overfladebehandling er primært statisk behandling, vådlakering og forcromning. Emballage er primært bølgepap.

Kravene til anvendelsen af de enkelte produkter er høje - men hensynet til miljøet indgår som en løbende, fornuftig og bevidst proces hos os.

Kravene til os selv og vore underleverandører skal opfyldes, så der er et fornuftigt forhold mellem produktets anvendelse, genanvendelighed, kemiske sammensætning og ressourcepåvirkning.


OM PRODUKTERNE:

Træ og fibre:

Anvendes fra træ som stammer fra almindelig skovdrift. Mahogni er plantagetræ fra Honduras.

Plader:

Er alle E1-godkendte plader med den mindste formaldehyd afgivelse. Vi holder os her orienteret om de forbedringer, der løbende foregår.

Stålrør:                       

Er fra danske og europæiske stålvalseværker, som overholder de gældende normer og viser evne til fortsatte forbedringer.

Overflade-behandling:    

Foregår hos de bedste og mest seriøse underleverandører, som alle har de sidste nye anlæg og god­kendelser i forhold til myndighederne.
For alle gælder det, at spildevand og overskudsmaterialer, behandles efter forskrifterne og enten afleveres eller renses.

Tekstiler:

Leveres kun fra de bedste leverandører som i almindelighed er meget bevidste omkring omgivelserne - både med hensyn til energiforbrug, spildevand, farver og materialer.

Det fysiske og mentale miljø hos os selv er vi meget bevidste om. Vi mener, at et godt fysisk miljø og ikke mindst pæne og ordentlige omgivelser, er meget nødvendige for at det mentale overskud kan være til stede. Vore omgivelser værner vi om, og der foregår en stadig udvikling på alle punkter.

Emballage:

Af flere grunde forsøger vi at minimere vort emballageforbrug. Dog sådan, at selve formålet med at emballere - at undgå skader på produkterne tilgodeses. Hertil anvendes primært bølgepap emballage.

Bølgepap er en unik løsning, når det gælder genbrug. Bølgepappet kan indsamles og sendes retur til papirfabrikkerne, på denne måde indgår bølgepap i et naturligt kredsløb. Det bølgepap, der ikke genbruges i papirproduktionerne, bliver brugt på miljøvenlig brændsel på forbrændingsanstalterne og som naturligt kompostmateriale.

Skriv en besked

Skriv en besked til vores kundesupport eller ring direkte på 98 18 11 55

Send besked

Nyhedsmail udkommer 6-8 gange årligt med nyheder, tips og trends.

Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes med et enkelt klik.