Ring til os

Hvad leder du efter?


Tak for din besked!

Vi vender tilbage hurtigst muligt og max inden 1 arbejdsdag.

Ha' en rigtig dejlig dag :-)

TILTAG MOD CORONAVIRUS

► For english version please scroll down 

Rumas er up and running...

- Selvfølgelig med de nødvendige tiltag mod coronavirus COVID-19.

Hos Rumas gør vi, hvad vi kan for at begrænse udbredelsen af coronavirus, og vi bakker op om den danske regerings initiativer.

Vi tager selvfølgelig alle de nødvendige forholdsregler i forhold til myndighedernes anbefalinger og påbud, og vi har iværksat en række tiltag, så vi både kan være med til at begrænse smitten og til fortsat at holde gang i det danske erhvervsliv:

- Rumas’ e-mail og telefoner er åbne, men de af vores medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemme fra.

- Vores sælgere forsøger så vidt muligt at afholde telefonmøder i stedet for at tage på kundebesøg.

- Rumas’ lager og produktion kører som udgangspunkt normalt, og vi har sat tiltag i gang, der skal mindske smitterisikoen.

- Vi vil forsøge løbende at holde vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere orienteret om status via sociale medier samt nyhedsbreve.

Du kan derfor stadig både bestille dine varer hos Rumas – samt få dine varer leveret – og du vil selvfølgelig stadig få den gode kundeservice; bare pr. telefon i stedet.

Vi opfordrer alle, herunder vores samarbejdspartnere, til at udvise ansvarlighed – og hvis du har spørgsmål, så husk vi altid kan kontaktes på:
+45 9818 1155 og/eller rumas@rumas.dk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Rumas is up and running...

- Of course, with focus on the necessary actions against CORONAVIRUS

At Rumas, we do our utmost to limit the spread of coronaviruses, and we fully support the Danish government's initiatives.

Of course, we take all necessary precautions in relation to the Danish authorities' recommendations and injunctions, and we have already taken several actions to both help reduce the infection and continue to keep the Danish business community going:

- Rumas' e-mail and phones are open, but those of our employees who have the opportunity to work from home, will do so.

- Our sales employees will, as far as possible, organize their meetings via telephone and Skype instead of paying visits.

- Rumas' warehouse and production is running as normal, and we have initiated actions to reduce the risk of infection.

- We will continuously try to keep our customers, suppliers and other partners informed through social media as well as newsletters.

Therefore you can still order your products from Rumas as usual as well as having your products delivered - Of course with the same level of good customer service as you are used to; however, per phone and email instead.

We encourage everyone, including our partners, to show responsibility - Should you have any questions, please do not hesitate to contact us:

+45 9818 1155 and / or
rumas@rumas.dk